Bread and Roses (2000) poster

Bread and Roses (2000)

Tags
Director
Country
UK
Runtime
110 minutes
salihekiz Meksika sınırından illegal olarak Los Angeles’a geçen Maya, ablası Rosa’nın evine yerleşir. Rosa ona, sendikasız ve güvencesiz işçi çalıştırılan bir şirkette temizlik işi bulur. Hizmet işçileri sendikası, Sam Shapiro’yu ‘temizlik işçileri için adalet’ kampanyasını örgütlemek üzere görevlendirir. Maya’yı tutkulu bir dinleyici olarak örgütlemeye çalışan Sam, ondan hoşlanmaya başlar. Hasta kocasını düşünmek zorunda olan Rosa, bu ilişkiye karşı çıkar. İşçiler halkın desteğini sağlamak üzere çaba harcarken, şirket yönetimi de işçileri bölmeye ve akıllarını çelmeye çalışır. 20. yüzyıl işçi sınıfı hareketine damgasını vuran bu grevin başlangıcı, 1908 yılında New York’ta 128 kadın işçinin can verdiği bir fabrika yangının sonra, kadın işçilerin yürüyüşü sırasında atılan “Ekmek istiyoruz, Gül de!” sloganıyla oldu. Bu tarihten üç yıl sonra da James Oppenheimer’in Ekmek ve Güller* adlı şiirinden esinlenilerek oluşturulan slogan, Lawrence şehrinde örgütlenen tekstil işçilerinin eyleminde dönüm noktası oldu ve olay, Ekmek ve Güller grevi olarak tarihe geçti.

Who liked Bread and Roses

Who wishlisted Bread and Roses

Shelves that Include Bread and Roses

Interesting content shared about Bread and Roses

^ Back to Top