Genbaku no ko (Children of Hiroshima) (1952) poster

Genbaku no ko (1952)
(Children of Hiroshima)

Tags
Director
Country
Japan
Runtime
97 minutes

Who liked Genbaku no ko

Who wishlisted Genbaku no ko

Shelves that Include Genbaku no ko

Interesting content shared about Genbaku no ko

^ Back to Top