Lyubov i golubi (Love and Doves) (1985) poster

Lyubov i golubi (1985)
(Love and Doves)

Tags
Comedy, Romance
Director
Country
Soviet Union
Runtime
107 minutes

Trailer not available.

Who liked Lyubov i golubi

Who wishlisted Lyubov i golubi

Shelves that Include Lyubov i golubi

Interesting content shared about Lyubov i golubi

^ Back to Top