Pokrovskiye vorota (Pokrov Gates) (1982) poster

Pokrovskiye vorota (1982)
(Pokrov Gates)

Tags
Comedy, Drama, Musical
Director
Country
Soviet Union
Runtime
140 minutes

Trailer not available.

Who liked Pokrovskiye vorota

Who wishlisted Pokrovskiye vorota

Shelves that Include Pokrovskiye vorota

Interesting content shared about Pokrovskiye vorota

^ Back to Top