Sergei M. Eisenstein - Frameby

Movies and tv shows of Sergei M. Eisenstein

Ivan Groznyy. Skaz vtoroy: Boyarskiy zagovor (Ivan the Terrible, Part II) (1958) poster
Ivan Groznyy (Ivan the Terrible, Part I) (1945) poster
Aleksandr Nevskiy (Alexander Nevsky) (1938) poster
Staroye i novoye (Old and New) (1929) poster
Oktyabr (October) (1928) poster
Bronenosets Potemkin (Battleship Potemkin) (1925) poster
Stachka (Strike) (1925) poster
^ Back to Top