Zhangke Jia - Frameby

Movies and tv shows of Zhangke Jia

Shan he gu ren (Mountains May Depart) (2015) poster
Tian zhu ding (A Touch of Sin) (2013) poster
Er shi si cheng ji (24 City) (2008) poster
Sanxia haoren (Still Life) (2006) poster
Shijie (The World) (2004) poster
Ren xiao yao (Unknown Pleasures) (2002) poster
Zhantai (Platform) (2000) poster
Xiao Wu (Pickpocket) (1997) poster
^ Back to Top