Alex Fong's movies and tv series

Yi ge ren de wu lin (Kung Fu Killer) (2014)
Sit ting fung wan 3 (Overheard 3) (2014)
Cheung wong ji wong (Triple Tap) (2010)
Sit ting fung wan (Overheard) (2009)
Fei cheng wu rao (If You Are the One) (2008)
Wong Gok hak yeh (One Nite in Mongkok) (2004)
Cheung wong (Double Tap) (2000)
Fung wan: Hung ba tin ha (The Storm Riders) (1998)