Billy Chow oynadığı filmler ve diziler

Mao xian wang (Dr. Wai in the Scriptures with No Words) (1996)
Tai ji quan (Tai Chi Boxer) (1996)
Poh wai ji wong (Love on Delivery) (1994)
Jing wu ying xiong (Fist of Legend) (1994)