Chi-Leung Law yönettiği filmler ve diziler

Xiao shi de zi dan (Ghost Bullets) (2012)
Gau min (Koma) (2004)
Yee dou hung gaan (Inner Senses) (2002)
Cheung wong (Double Tap) (2000)