Danny Lee's movies and tv series

Duo shuai (Fatal Move) (2008)
Faa faa ying ging (Playboy Cops) (2008)
Bat sin fan dim: Yan yuk cha siu bau (The Eight Immortals Restaurant: The Untold Story) (1993)
Dip huet seung hung (The Killer) (1989)
Yee dam kwan ying (Just Heroes) (1989)
Lung foo fung wan (City on Fire) (1987)
Xing xing wang (Goliathon) (1977)
Zhong guo chao ren (Infra-Man) (1975)