Herman Yau yönettiği filmler ve diziler

So duk 2: Tin dei duei kuet (The White Storm 2: Drug Lords) (2019)
Chak daan juen ga (Shock Wave) (2017)
Ip Man: Son Dövüş (Yip Man: Jung gik yat zin) (2013)
Efsane Doğuyor: Ip Man (Yip Man chin chyun) (2010)
Yi boh lai beng duk (Ebola Syndrome) (1996)
Bat sin fan dim: Yan yuk cha siu bau (The Eight Immortals Restaurant: The Untold Story) (1993)