Jack Kao oynadığı filmler ve diziler

Cities of Last Things (2018)
Ji zhan (Unbeatable) (2013)
Fei chang xing yun (My Lucky Star) (2013)
Feng kuang de sai che (Silver Medallist) (2009)
Kanli hesaplasma (Xin Su shi jian) (2009)
Keskin Nisanci (Sun cheung sau) (2009)
Yau doh lung fu bong (Throw Down) (2004)
Qianxi mànbo (Millennium Mambo) (2001)
Moonlight Express (1999)
Hai shang hua (Flowers of Shanghai) (1998)
Go do gaai bei (Full Alert) (1997)
Nan guo zai jian, nan guo (Goodbye, South, Goodbye) (1996)
Hao nan hao nu (Good Men, Good Women) (1995)
Huo shao dao (Island of Fire) (1990)
A City of Sadness (A City of Sadness) (1989)