Kar-Ying Law's movies and tv series

Tong que tai (The Assassins) (2012)
Bai she chuan shuo (The Sorcerer and the White Snake) (2011)
Jin yi wei (14 Blades) (2010)
Jing mo gaa ting (House of Fury) (2005)
Dai lo oi mei lai (Enter the Phoenix) (2004)
2002 (2001)
Wo ai chu fang (Kitchen) (1997)
Suen sei cho (Lawyer Lawyer) (1997)
Mao xian wang (Dr. Wai in the Scriptures with No Words) (1996)
Dai lap mat taam Ling Ling Fat (Forbidden City Cop) (1996)
Sai yau gei: Yut gwong bou haap (A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box) (1995)
Sai yau gei: Sin leui kei yun (A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella) (1995)
Gwok chaan Ling Ling Chat (From Beijing with Love) (1994)
Gam chi yuk yip (He's a Woman, She's a Man) (1994)
Dou san 2 (The Return of the God of Gamblers) (1994)
Jung on zo (Crime Story) (1993)