Kuo-Fu Chen yönettiği filmler ve diziler

Feng sheng (The Message) (2009)
Shuang tong (Double Vision) (2002)