Lung-Wei Wang oynadığı filmler ve diziler

Kizil ejder (Hung Hei Kwun: Siu Lam ng zou) (1994)
Ikiz Ejder (Seong lung wui) (1992)
Wu Lang ba gua gun (The 8 Diagram Pole Fighter) (1984)
Mo (Black Magic 4) (1983)
Shao Lin da peng da shi (Return to the 36th Chamber) (1980)
Hong Wending san po bai lian jiao (Clan of the White Lotus) (1980)
Jin bi tong (The Kid with the Golden Arm) (1979)
Lan tou He (Dirty Ho) (1979)
Bes Zehir (Wu du) (1978)
Can que (Crippled Avengers) (1978)
Tek kollu boksör uçan giyotine karsi (Du bi quan wang da po xue di zi) (1976)
Shao Lin si (Death Chamber) (1976)
Shao Lin wu zu (5 Masters of Death) (1974)