Qiuyan Huang's movies and tv series

Nan bei Shao Lin (Martial Arts of Shaolin) (1986)
Shao Lin xiao zi (Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin) (1984)