Seong-guk Choi oynadığı filmler ve diziler

Kim-gwanjang dae Kim-gwanjang dae Kim-gwanjang (Three Kims) (2007) afişi
Saek-jeuk-shi-gong-ssi-zeun-too (Sex Is Zero 2) (2007) afişi
Nangman jagaek (2003) afişi
Saekjeuk shigong (Sex Is Zero) (2002) afişi
^ En üste dön