Soi Cheang yönettiği filmler ve diziler

The Monkey King: The Legend Begins (2022)
Maymun Kral 2 (Xi you ji zhi: Sun Wukong san da Baigu Jing) (2016)
Saat po long 2 (Kill Zone 2) (2015)
Maymun Kral (Xi you ji: Da nao tian gong) (2014)
Che sau (Motorway) (2012)
Yi ngoi (Accident) (2009)
Gwan gai (Shamo) (2007)
Gau ngao gau (Dog Bite Dog) (2006)