Yoshishige Yoshida yönettiği filmler ve diziler

Erosu purasu gyakusatsu (Eros + Massacre) (1969)
Juhyô no yoromeki (Affair in the Snow) (1968)
Akitsu onsen (Akitsu Springs) (1962)