Zhangke Jia yönettiği filmler ve diziler

Kül En Saf Beyazdır (Jiang hu er nü) (2018)
Shan he gu ren (Mountains May Depart) (2015)
Günahin Dokunusu (Tian zhu ding) (2013)
Er shi si cheng ji (24 City) (2008)
San xia hao ren (Still Life) (2006)
Yalan Dünya (Shijie) (2004)
Ren xiao yao (Unknown Pleasures) (2002)
Zhantai (Platform) (2000)
Xiao Wu (Pickpocket) (1998)