Bronenosets Potemkin (Battleship Potemkin) (1925) poster

Bronenosets Potemkin (1925)
(Battleship Potemkin)

Country
Soviet Union
Runtime
66 minutes
starch Rus-Japon savaşı sırasında yenilgiye uğrayıp zayıf düşen Çarlık Ordusu, köylü ayaklanmalarını bastırırken daha da güçsüz duruma düşer. Askerler arasında da hoşnutsuzluklar artmaya başlar. Bunun yanında çarlık subayları, gemi mürettebatına sürekli baskı yapar, mürettebatın yatma yerleri, yedikleri, içtikleri ve çalışma koşullarının dayanılmazlığının yanında subayların bu davranışları da işi katlanılmaz boyutlara taşır. 27 Haziran 1905’te Potemkin Zırhlısı’nda bir isyan patlak verir. Bu isyan denizciler ve askerler arasındaki hoşnutsuzluğun ilk yığınsal belirtisi olur. Ve 1905’te Rusya’da Çarlık rejimine karşı ayaklanan askerler, Büyük Ekim Devrimi yolundaki en önemli adımlardan birisini atmış olur. Mürettebat potemkin zırhlısına kızıl bayrağı çeker ve ardından işçi grevlerinin yoğun olduğu Odessa’da demirler. Daha sonra ayaklanmayı bastırmak üzere gönderilen savaş gemilerinde denizciler, ayaklananların üzerine ateş açmayı reddeder ve böylece Potemkin Zırhlısı’nın ayaklanması daha da güçlenir. Fakat Potemkin Zırhlısı’nın ayaklanmasına Karadeniz donanmasının diğer gemileri katılmaz. Erzak ve yakıtı azalan Potemkin Zırhlısı Romanya kıyılarına yanaşarak, Romanya hükümetine teslim olur. Böylece zırhlıda ki ayaklanma yenilgiyle sonuçlanır. Potemkin Zırhlı’sının ayaklanması Çarlık ordu ve donanmaları arasında başlayan ilk devrimci ayaklanmaydı. 27 Haziran 1905’te Çarlık rejimine karşı Potemkin Zırhlısı ayaklanması, Ekim Devrimi’nin bir provası haline gelmişti. Dünya sinemasının başyapıtları arasında, tüm zamanların en önemli filmi olarak görülen Potemkin Zırhlısı; 1905 devrimi yansıtan devrimci bir film olmasının yanında, büyük usta Eisenstein’ın sinema sanatında devrim yaratan bir çalışmasıdır.

Trailer not available.

replikatak profile photo
replikatak
eisenstein, sinemanın tiyatroyu ya da resmi taklit etmek yerine doğrudan doğruya dile, dilin işleyişine yönelmesi gerektiğini fark eden ilk yönetmendir ve ona göre bir dil olan sinema yalnızca öykü anlatmanın aracı değildir. sinema, kurgu ile bir kavramı, düşünceyi dile getirebilir. bu açıdan bakıldığında potemkin zırhlısı, yalnızca potemkin isimli gemide çıkan olayların, isyanın hikâyesi değildir; ezilenin ezene karşı başkaldırması gerektiği düşüncesinin ve bir kavram olarak 'başkaldırı'nın filmidir.
5
9 months ago
mstfnr profile photo
mstfnr
Her Sinema-Televizyon öğrencisinin daha birinci sınıftayken sıkıla sıkıla izlediği meşhuur Potemkin Zırhlısı filmi.. Sinemada kurgunun babası Eisenstein'ın labratuardadki deney tadında filmi.
3
almost 2 years ago

Who liked Bronenosets Potemkin

Who wishlisted Bronenosets Potemkin

Shelves that Include Bronenosets Potemkin

Interesting content shared about Bronenosets Potemkin

^ Back to Top