Hsin-Yen Chang yönettiği filmler ve diziler

Tai ji quan (Tai Chi Boxer) (1996)
Shao Lin xiao zi (Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin) (1984)
Shao Lin si (The Shaolin Temple) (1982)