Olaf Lubaszenko's movies and tv series

Hellhole (2022)
Nobody Sleeps in the Woods Tonight (W lesie dzis nie zasnie nikt) (2020)
E=mc2 (2002)
Edges of the Lord (2001)
Je treba zabít Sekala (Sekal Has to Die) (1998)
Dekalog (The Decalogue) (1989 - 1990)
Krótki film o milosci (A Short Film About Love) (1988)